МЕНЮ

Визия
Всеки един Човек има своите вродени музикални способности. Всеки може да развие тези способности независимо от своята възраст. Тезата, че музиката оказва ползотворен ефект върху интелектуалното развитие, се подкрепя и изтъква от все повече и повече образователни и здравни специалисти. Уменията, придобити в музиката, могат благоприятно да се използват във всички сфери от живота. Музиката учи на хармония, на организация, на ритъм, на такт. Нещо повече, музиката е забавна, което може да се превърне в източник на безкрайно удоволствие за цял живот.

Мисия:

➤ Да популяризира китарното изкуство.
➤ Да насърчи извличането на удоволствие от музиката за всички възрастови групи.
➤ Ангажира се да осигури музикално обучение с високо качество на достъпни цени за всички, които го търсят.
➤ Да предразположи учениците да осъзнаят своя потенциал и да споделя постиженията им с обществеността.

Визия:

➤ В началото си музикалната програма е жанрово ориентирана и се основава на класическата музика.
➤ В по-късните етапи от обучение се поставят акценти върху джаз, блус, рок, испанска и латиноамериканска музика.
➤ Ще ви бъде осигурено качествено обучение, съобразено с нуждите на всеки отделен ученик.
➤ Осигуряване на напълно систематизирано обучение по музикална теория на желаещите да я изучават.
➤ Насърчаване участието както в различни ансамблови формации, така и в китарен ансамбъл.
➤ Представяне разнообразна възможност на всички обучаващи се да се изявяват на сцена като критичен елемент от обучението по музика.
➤ Спомагане участието в конкурси и фестивали както на национално, така и на международно ниво.
➤ Програмата ще бъде допълнително пригодена съобразно интересите на учащите се по отношение жанрове музика и възможности за изява.
➤ Всички ученици имат индивидуални цели в тяхното музикално образование, така че те ще имат възможността да получат индивидуално ориентирано обучение с различни възможности за развитие.© Copyright 2011-2024 guitarschool.eu


Политика за поверителност и защита на личните данни
Използването на сайта не изисква регистрация. От посетителите не се събират и не се съхраняват данни, идентифициращи лица. С продължаване на навигацията, посетителят приема използването на аналитични "бисквитки" (cookies), които са необходими за оптималното функциониране и бъдещите подобрения на сайта.